Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě (e-shop) společnosti Černá louka s.r.o.

 • Kupní smlouva

Hlavní způsob objednání vedoucí k uzavření kupní smlouvy je po naplnění nákupního košíku,  registraci do e-shopu a odeslání objednávky; po dohodě lze objednávat také telefonicky, e-mailem, písemně nebo osobně. Při každé objednávce jakýmkoliv způsobem je nutné uvést veškeré potřebné nacionále kupujícího (jméno a příjmení nebo název firmy, přesnou adresu fakturace, adresu pro dodání zboží, dostupný telefon, u firem IČ a DIČ, datum pro bezproblémové dodání zboží). 

V případě, že kupující je spotřebitel je návrhem na uzavření kupní smlouvy umístění nabízeného zboží prodávajícím na webové stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím – spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Není-li kupující spotřebitel, je odeslaná objednávka zboží návrhem na uzavření kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem. Černá louka s.r.o. objednávku potvrdí nejpozději do 3 pracovních dnů. 

Uzavřením kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.

 

 • Storno objednávky

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před tím než dojde k uzavření kupní smlouvy, jinak je k tomu nutná dohoda s prodávajícím. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku (odstoupit od smlouvy) nebo její část v případech, kdy se zboží již nevyrábí nebo nedodává.

V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena zpět do sedmi pracovních dní.

 

 • Dodání zboží

Osobní odběr:

Pokud je zboží dostupné na pobočce zvolené v objednávce, je připraveno v rámci dvou pracovních dní.

V případě nedostupnosti na pobočce, je zákazník informován emailem o dodací lhůtě, která je stanovena do sedmi pracovních dní.

Zboží je na pobočce ponecháno po dobu 7 dní od zaslání upozornění k vyzvednutí, poté je objednávka stornována.

 

Zaslání zboží:
Zboží je na externím skladu – odesíláme zpravidla do max.3 pracovních dní od přijetí platby.

Zboží je skladem na pobočkách OSTRAVAINFO!!! – odesíláme nejpozději do týdne, o lhůtě je zákazník informován individuálně.

Čeká se na dodání zboží dodavatelem - bude stanovena předběžná dodací lhůta, která bude sdělena kupujícímu individuálně.

 

 • Doprava zboží

Doprava zboží ke kupujícímu jde na vrub kupujícího.

 

Způsob dopravy

 Cena

Zásilkovna - doručení na výdejní místo

95,-

Zásilkovna - doručení na adresu

115,-

DPD Doručení do výdejního místa

75,-

DPD Doručení na adresu

145,-

 

Doprava při objednávce nad 1500,-

Cena

Zásilkovna - doručení na výdejní místo

Zdarma

Zásilkovna - doručení na adresu

80,-

DPD Doručení do výdejního místa

Zdarma

DPD Doručení na adresu

100,-


Zboží dodáváme pouze na území České republiky. 

 

 • Splatnost zboží

Osobní odběr: zboží lze uhradit hotově/kartou při osobním odběru na pobočkách turistických informačních center OSTRAVAINFO!!! 

V případě platby hotově při osobním odběru je celková cena splatná při převzetí zboží.

 

Při zasílání zboží přepravní službou je možné zboží uhradit následujícími způsoby:

 • Platba předem bankovním převodem na BÚ Česká spořitelna, a. s., č. ú.: 1659794309/0800
 • GoPay+
 • Kartou online
 • On-line platba kartou
 • On-line bankovní převod

V případě platby zboží na fakturu nás prosím kontaktujete na vstupenky@ostravainfo.cz nebo na telefonní číslo 724 353 177.

 

 • Převzetí zboží

Při  přebírání zboží doporučujeme ihned zboží zkontrolovat. Pokud je zásilka poškozena, sepište s přepravcem "Protokol o poškození zásilky" a zásilku nepřebírejte.

Na pozdější reklamace z důvodu viditelného mechanického poškození zásilky nebude brán zřetel.

Objednané zboží lze převzít osobně na těchto pobočkách Černé louky s.r.o.:

VĚŽ
Prokešovo náměstí 1803/8

vez@ostravainfo.cz
+420 602 712 920

ELEKTRA
Jurečkova 1935/12

elektra@ostravainfo.cz

+420 721 770 545SVINOV
Peterkova 1152/14

svinov@ostravainfo.cz

+420 724 166 034PŘÍVOZ
Nádražní 164/215

privoz@ostravainfo.cz

+420 721 562 430INFO JIH!!!

Horní 1664/63a, Ostrava

jih@ostravainfo.cz

+420 602 751 396

 

 • Obecná ustanovení a poučení

Koupě nabízeného zboží je možná přes webové rozhraní e-shopu nebo také v kamenné prodejně.

Informace, které jste nám poskytli v objednávce budeme považovat za správné a pravdivé.

Na našem e-shopu poskytujeme přístup k hodnocení zboží. Autenticitu těchto recenzí zajišťujeme a kontrolujeme tím, že propojujeme hodnocení s konkrétními objednávkami, tudíž v interním systému u každého hodnocení vidíme i propojené ID objednávky, a jsme tak schopni ověřit a prokázat, že recenze pochází od reálného spotřebitele.

 

 • Sdělení před uzavřením smlouvy pro kupujícího spotřebitele

S ohledem na charakter prodávaného zboží, kupující spotřebiteli sděluje, že:

 • náklady na prostředky komunikace na dálku (telefon, fax, e-mail) se neliší od běžných sazeb poplatků za tyto komunikační služby,
 • prodávající požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění kupujícím,
 • ceny zboží a služeb jsou na e-shopu uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem,
 • v případě odstoupení od smlouvy nese kupující spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za vrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou,
 • spotřebitel může uplatnit stížnost u prodávajícího, příp. se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru, jak je uvedeno dále.

 

 • Vzorové poučení o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy

Právo odstoupit od smlouvy                                                 

Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.      

Lhůta pro odstoupení od smlouvy končí uplynutím 14 dnů ode dne následujícího po dni:                                                  

 • uzavření smlouvy v případě smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči (pro digitální obsah, který je dodán na hmotném nosiči, platí pravidla pro zboží);
 • kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží, v případě koupě zboží;
 • kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední kus zboží, v případě smlouvy, jejímž předmětem je dodávka více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně;
 • kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední položku nebo část dodávky zboží, v případě smlouvy, jejímž předmětem je dodávka zboží sestávajícího z několika položek nebo částí;
 • kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete první dodávku zboží, v případě smlouvy o pravidelné dodávce zboží po ujednanou dobu.

Odstoupit od této smlouvy můžete jakýmkoli jednoznačným prohlášením adresovaným:

Černá louka s.r.o., adresa: Černá louka 3235, Ostrava, 702 00, IČ: 26879280, datová schránka: 7rcrvau, kontaktní osoba: Sylva Burgertová, M +420 724 353 177, 599 443 106, email: vstupenky@ostravainfo.cz

(například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím elektronické pošty). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. Vzorový formulář tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Prodávající potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu přijetí odstoupení od smlouvy.                                              

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.                     

 

Důsledky odstoupení od smlouvy                                            

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu,  nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše odstoupení od smlouvy,    všechny peněžní prostředky, které jsme od Vás na základě smlouvy přijali,  včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku    Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než námi nabízený nejlevnější  způsob dodání. Pro vrácení peněžních prostředků použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud  jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.                                                               

Přijaté peněžní prostředky můžeme vrátit až po obdržení vráceného zboží nebo až prokážete, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese Černá louka s.r.o., adresa: Černá louka 3235, Ostrava, 702 00, Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám zboží odešlete zpět před uplynutím 14 dnů.

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

Pokud zboží pro svou povahu nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou, ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Maximální náklady jsou odhadované ve výši 1.500,- Kč.

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Nad rámec povinného poučení prodávající uvádí, že právo na odstoupení od kupní smlouvy má spotřebitel zejména z toho důvodu, že zboží koupil v e-shopu bez možnosti si ho prohlédnout a případně vyzkoušet, tedy tak, jak by mu bylo umožněno postupovat, kdyby zboží kupoval v obchodě. Pokud se rozhodne pro využití práva na odstoupení od smlouvy, předpokládá se, že po prohlídce zboží případně jeho vyzkoušení, o něj nemá zájem. Zboží tedy v zásadě není možné do odstoupení od smlouvy užívat. Pokud by v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se spotřebitel seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, došlo ke snížení hodnoty zboží, nese za to spotřebitel odpovědnost; to nevylučuje odpovědnost spotřebitele za škodu způsobenou např. poškozením zboží.

Zboží musí být vráceno v kompletním stavu tedy včetně jeho součástí a příslušenství, jinak není odstoupení od smlouvy účinné.

 

Kupující spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

 • dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej spotřebitel porušil,

 

 • Odpovědnost za vady a záruka, reklamační podmínky, záruční opravy

Vada věci a nebezpečí škody na věci

 1. Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci. Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.
 2. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.
 3. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. O případných zjištěných vadách a nedostatcích je povinen prodávajícího bez zbytečného odkladu informovat.
 4. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat.
 5. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.
 6. Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

Jakost věci při převzetí kupujícím spotřebitelem

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že věc:
 • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
 • je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a
 • je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.
 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:
 • je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
 • věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
 • je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.
 1. Prodávající není vázán veřejným prohlášením podle odstavce 2, druhá odrážka, prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv.
 2. Odstavec 2 se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.
 3. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

Oznámení vady

 1. Jakmile kupující zjistí vadu, vytkne ji bez zbytečného odkladu prodávajícímu a věc prodávajícímu předá, nebo ji podle jeho pokynů uschová nebo s ní jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána. Vadu lze vytknout prodávajícímu, u kterého věc byla koupena. Je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, kupující vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.
 2. Kupující spotřebitel může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Při koupi použité věci může být doba pro vytknutí vady zkrácena až na jeden rok. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s příslušnými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení občanského zákoníku o záruce za jakost.
 3. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba podle odstavce 2 neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat.

Práva z vadného plnění kupujícího spotřebitele

 1. Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.
 2. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.
 3. Ustanovení § 1923, 2106 a 2107 občanského zákoníku o právech z vadného plnění se nepoužijí.
 4. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil.
 5. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.
 6. Nepřevezme-li kupující věc v přiměřené době poté, co jej prodávající vyrozuměl o možnosti věc po opravě převzít, použije se § 2159 odst. 3 obdobně.
 7. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud
 • prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s § 2170 odst. 1 a 2,
 • se vada projeví opakovaně,
 • je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
 • je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.
 1. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel.
 2. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná. Ustanovení § 2110 a 2111 se nepoužijí.
 3. Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.
 4. Dokud prodávající nesplní své povinnosti z vadného plnění, nemusí kupující platit dosud neuhrazenou kupní cenu nebo její část.
 5. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil.

Práva z vadného plnění kupujícího, který není spotřebitel, jsou upravena v § 1914-1925 a § 2099 - 2117 občanského zákoníku. Prodávající se zavazuje zprostředkovat na odebrané a řádně uhrazené zboží záruku výrobce v rozsahu, jak je uvedena v dodacím nebo záručním listě, na balení zboží nebo v reklamě. Doba trvání záruky je 12 měsíců bez ohledu na to, jakou záruku uvádí výrobce. To nevylučuje dohodu prodávajícího s kupujícím o poskytnutí delší záruky. Prodávající neručí za plnění závazku výrobce v případě vyšší moci, úředních rozhodnutí bránících plnění uvedených povinností, úpadku, konkurzu nebo likvidace výrobce. Prodávající neodpovídá kupujícímu za škodu vzniklou v důsledku vady zboží.

Záruční opravy, součinnost kupujícího

 1. Prodávající má zajištěný servis pro provádění záručních oprav v České republice.
 2. Je-li přístup do zařízení chráněn, je kupující při uplatnění reklamace povinen tuto ochranu zrušit nebo uvést heslo k přístupu v popisu závady. V opačném případě nebude zboží přijato do reklamace.
 3. Prodávající požaduje, aby zařízení předané do reklamace bylo v tovární konfiguraci (nastavení). Pokud se tak nestane, bere kupující na vědomí, že servisním zásahem může dojít ke ztrátě dat, znehodnocení úpravy zařízení provedené kupujícím apod. Za tyto důsledky nenese prodávající odpovědnost.

Reklamace vad zboží spotřebitelem

 1. Prodávající přijímá reklamaci ve své provozovně (sídle) na adrese:

ADRESA pro vyřízení reklamací
Černá louka s.r.o. (REKLAMACE E-SHOP)
Černá louka 3235
702 00 Ostrava

Tel.: 724 353 177

e-mail:vstupenky@ostravainfo.cz

 

 1. Spotřebitel může reklamaci uplatnit také přímo na adresu autorizovaného servisního střediska.
 2. Doporučuje se nás nejdříve kontaktovat a projednat způsob reklamace; kontakt je možný osobně, telefonicky, e-mailem nebo písemně, to platí zejména při zasílání reklamovaného zboží poštou.
 3. Při uplatnění reklamace budeme potřebovat:
 • doklad o nákupu (doporučujeme fakturu nebo daňový doklad, postačí také kopie),
 • podrobný a výstižný popis závad a jejich projevů.,
 • doručit vadné zboží. Zboží zasílejte bez dobírky, jinak bude odmítnuto.
 1. Uplatnění reklamace prodávající spotřebiteli písemně potvrdí s uvedením data, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Stejně bude postupovat i jiná osoba určená k provedení opravy.
 2. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace může spotřebitel od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.
 3. Prodávající je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
 4. Ustanovení o reklamaci se přiměřeně použijí i pro postup prodávajícího v případě uplatnění práva z vadného plnění kupujícího, který není spotřebitel.
 5. V případě nespokojenosti spotřebitele se způsobem vyřízení reklamace, může spotřebitel spor řešit mimosoudní cestou a to tak, že se obrátí na ČOI (Českou obchodní inspekci), která za něj bude komunikovat ve věci sporu s prodávajícím.

 

 • Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Tyto obchodní podmínky kupujícímu umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Případné spory mezi Černou loukou s.r.o. a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené  ODR platformy. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak Černá louka s. r. o. doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na vedení společnosti pro vyřešení nastalé situace. V případě stížnosti, se může spotřebitel obrátit na orgán dozoru a kontroly, kterým je Česká obchodní inspekce.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 13.3.2023 a jsou platné do vydání nových obchodních podmínek.

Bankovní spojení prodávajícího je:
Česká spořitelna, a. s., č. ú.: 1659794309/0800

Černá louka s.r.o.
Černá louka 3235
Ostrava, 702 00
IČ: 26879280
DIČ: CZ26879280
Datová schránka: 
7rcrvau

Kontakt:

Burgertová Sylva

+420 724 353 177

599 443 106

www.ostravainfo.cz

e-mail: vstupenky@ostravainfo.cz