Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory

 

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

 

Odstoupení od smlouvy                                                     

Adresát:

Černá louka s.r.o., adresa: Černá louka 3235, Ostrava, 702 00, IČ: 26879280, adresa pro doručování elektronické pošty: vstupenky@ostravainfo.cz, datová schránka: 7rcrvau

Oznamuji/oznamujeme, že tímto odstupuji/odstupujeme od smlouvy o koupi tohoto zboží (doplňte údaje o zboží):

Datum objednání*)/datum obdržení*):                                                                                                              

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:                              

Adresa spotřebitele/spotřebitelů:                                        

Datum:                                                                                                                                               

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán na listině)       

 

*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.